Özgeçmiş

Prof. Dr. Hakan KUMBASAR

İlk ve orta öğretimini farklı şehirlerde tamamladı. Ankara Atatürk Lisesinden mezun olduktan sonra 1976 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesine girdi. Tıp eğitimini 1982 yılında bitirdi. Zorunlu hizmetini Trabzon’da yaptı. 1985 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalında uzmanlık eğitimine başladı. Uzmanlık eğitimini 1990 yılında tamamlayarak Ruh Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı oldu.

 

1992 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalında doçent oldu. Türkiye’de ilk defa 1995 yılında Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi yataklı servisi ve ünitesini Tıp Fakültesi fakülte kurulu kararı ile kurdu. 1999 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalında profesör unvanı aldı. 2002 yılında Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi Bilim Dalı kurucu başkanı oldu.

 

1984 yılında kurulmuş olan Türkiye Grup Psikoterapileri Derneğinin yönetim kurulunda uzun yıllar üye, genel sekreter, başkan olarak görev aldı. Bu süre içinde derneğin Uluslararası Grup Psikoterapileri Birliğine (IAGP) üye olması konusunda etkin rol oynadı.

1976 yılında Ankara Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalında başlatılan 1984 yılından itibaren uluslararası katılımlı olarak Bergama’da her yıl düzenli yapılan Grup Psikoterapi Kongrelerinin düzenleme kurullarında 1986 yılından itibaren üye, sekreter, başkan yardımcısı ve kongre başkanı olarak 2019 yılına kadar görev aldı. Bergama Grup Psikoterapileri kongreleri ile ilgili  1976 -2019 yıllarının  kongre programlarını tanıtan  internet sitesini (tagp.org.tr) kurdu. 2003 yılında İstanbul Lütfü Kırdar Kongre Merkezinde yapılan 15. Uluslararası Grup Psikoterapileri Kongresinin düzenleme kurulu başkanlığını yaptı.

 

Antalya’da 2000 yılında Prof.Dr.Işık Sayıl başkanlığında düzenlenen 36.Ulusal Psikiyatri Kongresinin düzenleme kurulunda başkan yardımcısı  olarak görev yaptı.

 

Ulusal psikiyatri kongreleri ile ilgili 1964-2004 yıllarının tüm kongre kitaplarını 1-40 Ulusal Psikiyatri Kongreleri Kitabında ve CD sinde toplayıp 2004 yılında yayımladı; bu çalışmasının yayın haklarını Türkiye Psikiyatri Derneğine verdi.

 

Ankara’da 1995 yılından itibaren fakültede KLP eğitim programları ve sempozyumları düzenledi. Bu sempozyumların düzenlenmesinde Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Psikiyatri Anabilim Dalı başta olmak üzere, farklı merkezlerle işbirliği yaptı.

 

Türkiye’de ilk defa 2018 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı bünyesinde KLP Bilim Dalının yan dal eğitimi vermesi ile ilgili çalışmaları başlattı.

 

Çoğunluğu KLP ile ilgili olmak üzere ulusal ve uluslararası dergilerde basılmış çok sayıda makalesi ve ulusal kitaplarda yayımlanmış kitap bölümleri vardır.

 

Erişkin psikiyatri alanında birçok farklı konuda kongre, kurs vb. eğitim faaliyetlerine katılımı yanı sıra bireysel psikoterapi,  grup psikoterapisi alanında süpervizyon altında eğitimlerini tamamlamış olup aynı zamanda 1991 yılında psikodrama terapisti diploması vardır.

 

Türkiye Psikiyatri Derneği kurucu üyesi olup 2003-2005 yılları arasında derneğin merkez denetleme kurulu üyesi olarak görev yapmıştır. Türk Tabipler Birliği Ankara Tabip Odası, Türkiye Grup Psikoterapileri Derneği, Uluslararası Grup Psikoterapileri Birliği üyesidir.

 

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalında halen KLP Bilim Dalı başkanı olarak görev yapmaktadır.

 

Evli ve iki çocuk babasıdır.