Yayımlar

YazarEserlerBildiriler, Kitap Bölümleri, Kitaplar, Yayınlar
Abdulkadir Özbek, Kumbasar.H, B. Ceyhun, F. Gürcan,Açık Tedavi Ortamında İntihar Girişimi Vakalarının Değerlendirilmesi“Kongre Kitabı“
XXII. Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi - S. 321-326 /1987/Bakırköy-İstanbul
BİLDİRİ
Çevik, A. Özbek, Kumbasar.H, B. Ceyhun,Açık Tedavi Ortamında Yürütülen İki Ayrı Grup Uygulaması“Kongre kitabı”
XXIII Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi - S. 339-345/1987/Bakırköy-İstanbul
BİLDİRİ
Kumbasar. H, Editör;, Prof.Dr.Yıldırım DoğanAğrının Ruhsal ve Bedensel Belirtileri“Kitap Bölümü”
Davranış Bilimlerine Giriş Ders Kitabı, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi ANTIP A.Ş. Yayınları 1988 Ankara
Kumbasar.H, İnce E., Özşahin T, Oğuz T. Arıkan RPsikiyatri Konsültasyon Liyezon Ünitesi'nde Yürütülen Bir Grup Terapisi UygulamasıKumbasar H., Arıkan R.N., Oğuz T., Özşahin T, İnce E. - Türkiye Grup Psikoterapileri Derneği Yayın No. 9 Uluslararası Grup Psikoterapileri Kongre Kitabı, 1988 Ankara
BİLDİRİ
Kumbasar.H, A. Aysev, G. Ünlüoğlu, B. Erbaş, G. Erbengi, C. BekdikSPECT ile Technetium-99 M HMPAO Maddesi Kullanılarak İşitme Halüsinasyonu Olan Şizofren Hastalarda Serebral Bölgesel Kan Akımı Tespiti“Kongre kitabı”
Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi - S. 383-392/1988/GATA-Ankara
BİLDİRİ
Kumbasar. H, Editör Prof.Dr.Yıldırım Doğan,Ruhsal Sorunlara Bilim Dışı YaklaşımlarKitap Bölümü
Davranış Bilimlerine Giriş Ders Kitabı, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi ANTIP A.Ş. Yayınları 1988 Ankara
Kumbasar. H, A. Özbek,Tedavi Topluluğunun Gelişimi“Kitap Bölümü”
Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksekokulu Dergisi
Cilt 7, Sayı 1-2-3 - S. 59-70/1989
Konsültasyon Çalışma Grubu A.çevik, Kumbasar. H,Konsültasyon-Liyezon Çalışması ve A.Ü.T.F. Psikiyatri Kliniğindeki Uygulama ile İlgili Bir Değerlendirme“Kongre kitabı”
Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi - S 262-266/1989/ Mersin
BİLDİRİ
Kumbasar.H, B.Erbaş, G.Ünlüoğlu, A.Aysev, C.Bekdik,Regional blood flow imaging in schizophrenia using 99 m Tc-HMPAO with single photon emission tomography (SPECT)VIII. World Congress of Psychiatry Abstracts P.79,N.273/1989/ Athens-Greece
BİLDİRİ
Kumbasar.H, O .Yılmaz, G. Dursun, Y. Doğan, E. Beder,Alkol Bağımlılığı Sendromunda Koku ve Tat Alma Bozuklukları Türk Ororinolarengoloji XX.Ulusal XX. Ulusal KongresiXXV. Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi - S 550-552/ 1989/Mersin
S.47-49/989/Girne-Kıbrıs BİLDİRİ
B .Erbaş,T. Aras, Kumbasar.H, S.Aytaç, Y.Doğan, C.Bekdik,Hepatic perfusion indices fort he evaluating of paranchimal dvsfunction in alcholic patients using99 m Tc-DisofeninAbstracts of the European Association of Nuclear Medicine Congress .529,N. 532/1989/Strasbourg- France BİLDİRİ
Kumbasar. H, B. Berkalp, Y. Doğan, G. Tokgöz,Alkolizm ve İmmün Sistem“Kitap Bölümü”
İç Hastalıkları Klinikleri Dergisi Cilt 1, Sayı 2 - S. 19-24/1989
Kumbasar. H, G. Dursun, O. Yılmaz, Y. Doğan, E. Beder, A. TatarağasıAlkol Bağımlılığında İşitme Bozuklukları ve odyolojik İncelemelerXXV. Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi
Kongre Kitabı - S. 552-554/1989/Mersin BİLDİRİ
Kumbasar.H, B. Erbaş, S. Aytap, Y. Doğan, C. Bekdik, S. AykarAlkol Bağımlılarında 99mtc-HMPAO/SPECT ile Bölgesel Beyin Kan Akım Değişikliklerinin Tespiti ve CT Parametreleri ile KarşılaştırılmasıKongre kitabı
XXV. Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi Kongre Kitabı - S. 550-552/1989/Mersin
BİLDİRİ
Kumbasar.H, B. Erbaş, T. Aras, S. Aytaç, Y. Doğan, C. BekdikAlkol Bağımlısı Hastalarda Karaciğer Disfonksiyonunun Sintigrafik ve Ultrasonografik Yöntemlerle İncelenmesiKongre kitabı
XXV. Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi - S 393-396/L989/Mersin
BİLDİRİ
Erbas B, Kumbasar.H, Erbengi G, Bekdik C,Tc-99m HMPAO/SPECT determination of regional cerebral blood flow changes in schizophrenics.Clin Nucl Med.1990 Dec;15(12):904-7. 1990 BİLDİRİ
Kumbasar.H,Alkol Bağımlılıklarında Beyinde ve Karaciğerde Meydana Gelen Değişmelerin Noninvaziv Diagnostik Yöntemlerle İncelenmesi ve KarşılaştırılmasıTürk Psikiyatri Dergisi - Cilt 1, S. 70/Tez Tanıtımı/1990 BİLDİRİ
Kumbasar.H, I. Sayıl,Depresyonun Biyolojik Temelleri ve Antidepresan İlaçlarAnkara Tıp Fakültesi Mecmuası - Vol. 44, S. 593-618/1991 DERLEME
Erbaş B, Bekdik C, Erbengi G, Enunlu T, Aytaç S, Kumbasar. H,Doğan YRegional cerebral blood flow changes in chronic alcoholism using Tc-99m HMPAO SPECT.Comparison with CT parameters.Clin Nucl Med. 1992 Feb ;17(2):123-7. BİLDİRİ
Kumbasar.H, İ. Bulut,Uyum Bozukluğu Tanısı Konan Üniversite Öğrencilerinin Aile İşlevlerini Değerlendirme BiçimleriXXVIII. Ulusal Psikiyatri Kongresinde Sunuldu Hacettepe Tıp Merkezi, Ankara/1992 - Sosyal Hizmetler Yüksekokulu Dergisi Cilt 10, Sayı 1-3, Yıl 1992 BİLDİRİ
S. Tuncer, Kumbasar.H, H. Tuğcu, T. ArasılAn Analysis of Psychological Symptom Dimensions in Chronic Low Back Pain PatientsEuropean Journal of Physical Medicine and Rehabilitation Vol 2, No 6, S. 26 November 1992 Vienna/Austria BİLDİRİ
Kumbasar.H ve Ark,Psikodrama ile İletişim Dünyamıza Adımlar
(ACTING-In Blatner Adam H.)
“Çeviri Kitap”
Ertem Basın Yayın Ltd. Şti. Ankara 1993
Kumbasar.H, Bulut I,Psychodrama For Young Adults With Adjustment DisorderXXII.Uluslararası Grup Psikoterapileri Kongre Kitabı P.165-170 - Türkiye Grup Psikoterapileri Derneği Yayın No.7 Ankara 1998 - *Presented in The Second International Congress on Integrative and Eclectic Psychotherapy 1994 Lyon-France
BİLDİRİ
Beha. A, Kumbasar HŞizofren Hastalarda Hareket BozukluklarıPsikiyatri Bülteni Cilt 3, Sayı 2 S.53-57/1994 - Ankara
Noyan M. A., Elbi H., Bekaroğlu M., Oğuzhanoğlu N., Abay E., Kumbasar H, Türkoz N, Kaptanoğlu C, Yurdakul S., Üna1 S., Saygılı R, Küçüktürk ESeasonal Affective Disorder in Seven Different Parts of TurkeyXVI. World Congress of Social Psychiatry - June 5 To 10, 1994 in Hamburg, Germany
BİLDİRİ
Gökler B, Bulut. I, Kumbasar. HPSİKODRAMA Eğitim Rehberi "Kitap"Türkiye Grup Psikoterapileri Derneği Yayın No: 5. 1995 Ankara KİTAP
Abdulkadir Özbek , çeviri Bulut Aktaş A, Kumbasar. HPsikodrama Yöntemlerin Bir Özet Sunumu "Çeviri Kitap"“Çeviri Kitap”
Türkiye Grup Psikoterapileri Derneği Yayın No. 4, 1995 Ankara
Kumbasar.HAnkara Üniversitesi Tıp Fakültesi psikiyatri Anabilim Dalı'nda Konsültasyon Liyezon Çalışmaları ve Yeni Bir UygulamaKriz Dergisi, Cilt 3, Sayı 1-2, S. 42-52, 1995
Erkal H.Ş, Serim M, Beberoğlu M, Kumbasar.H ,Çakmak .ARadiation Therapy in Optic Gliomas of Childhood Prognosis and Long Term SequelaeECCO 8 The European Cancer Conference, 1995 Paris-France BİLDİRİ
Kumbasar.H, Arslan E,Evaluation of Therapeutic Effects in A Short Term Group Therapy Kumbasar H, Arslan E. - XV.
World Congress of Social Psychiatry
P. 371, 1995 Rome-Italy
BİLDİRİ
Kumbasar. H,Özden A, İbiş E, Küçük Ö, Aras G,An Analysis of Psychiatric Patients Evaluated With SPECTX.World Congress of Psychiatry Abstracts Book Volume 1 P.126 1996 Madrid Spain
BİLDİRİ
Kumbasar. H, Yalnız. Ö, İnce E, Nur Obuz R,Sadioğlu F, Aygör B.Evaluation of Pschiatric Consultation Liasion in Türkiye.World Congress of Psychiatry, August 23-28, Madrid Spain Program Book. P.94
BİLDİRİ
Kumbasar.H,Psikiyatrik AcillerAcil Hastalıklar ve İlk Yardım El Kitabı "Kitap Bölümü" Klinik Kitaplar Serisi Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Antıp A.Ş. Yayınları, 1996 Ankara
Kumbasar. H,Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi"Kitap Bölümü”
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ders Kitabı Bölüm 34 S. 541-549 - Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Antıp A.Ş. Yayınları, 1996 Ankara - -
Kumbasar. H,Affektif Bozukluklar"Kitap Bölümü”
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ders Kitabı Böl. 16 S. 183-203 - Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Antıp A.Ş. Yayınlari, 1996 Ankara
Aytaç. R, Özden A, Kumbasar. HGebelikte Görülen Kusmaların Psikiyatrik YönüPsychomed S 68-73, Cilt 2. Sayı 2, 1996 Ankara
Kumbasar. H,PsikodramaActual Medicine. - S.66-71 Cilt 4, Sayı 7, 1996
Kumbasar. H, (Editör Prof.Dr. Nurşen Düzgün, Prof.Dr. Ergün Ertuğ)Yaşlı Yetişkinlerin Ruhsal Durumu ve Yaşlı Yetişkinlerde Görülen Psikiyatrik Bozukluklar. Kitap Bölümü“Kitap Bölümü”
Yaşlılık ve Aile Hekimliği S.41-94 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 1996 Ankara
Kumbasar.H ve Ark,Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Konsültasyon ve Liyezon Ünitesi'nde Yürütülen Bir Yıllık Çalışma Retrospektif Değerlendirmesi32. Ulusal Psikiyatri Kongresi GATA, Ankara Ekim 1996
Özden A., Kumbasar.H, İbiş. E., Küçük Ö, Aras. GA. Retrospective Analysis of Psychiatric Patients Evaluated By Brain Perfusion SPECTJournal of Ankara Medical School Vol, 19 No 2, P.97-100, 1997 - *Poster Presentation At The X.World Congress of Psychiatry Madrid Spain 1996 BİLDİRİ
E .Tutkun, A. Özden, Kumbasar.H, H.H Özsan, T .SöylemezoğluCatalase, Glutathione Peroxidase, Superoxide Dismutase and Tbars Status Before and After ElectroConvulsive TherapyPresented At the 6th world conpress Biological Psychiatry 42 (1), 87S –June 22-27 1997 Nice Fransa BİLDİRİ
Kumbasar.H,Psikiyatrik Muayene ve Semptomatoloji “Düşünce Muayene ve Bozuklukları”“Kitap Bölümü”
Klinik Bilimlere Giriş VIII Psikiyatrik Hastalıklar S.257-283 - Bilimsel Yayınlar Serisi No.1 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi ANTIP A.Ş. Yayınları 1997, Ankara
Ünlüoğlu. G,Okyayuz .Ü, Kumbasar.H, Oğuz. TSpontaneous Remission of Cancer: A Turkish SampleJournal of Ankara Medical School Vol 20. No 1 P.33-40 1998 - *Presented Spontan Remission of Cancer Symposia Heidelberg April 17-19/1997 Germany
Kumbasar.H,Physicans Opinions About the Activities of the Consultation Liason Unit at Ankara University,TurkeyPoster presantation European congress of the World Psychiatric Association Abstract Book p.18, S.195 1997/Geneva BİLDİRİ
Kumbasar.H ve Ark., Editör Dr.Özkan, Dr.S. Özkan,Dr. M.Özkan, Uz.Dr. ÖzkanAnkara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Konsültasyon Liyezon Ünitesi’nde Yürütülen Bir Yıllık Çalışmanın Retrospektif Değerlendirmesi.Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi Kongre Kitabı - S.158-173 1997 İstanbul.
Kumbasar.HKronik Böbrek Yetmezliği Diyaliz ve Psikososyal Sorunlar“Kitap Bölümü”
Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi II. S. 69-76 Ege Psikiyatri Sürekli Yayınları, Yaz 1997 İzmir
Kumbasar.H,Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisinde Tedavi Psikoterapi Uygulamaları“Kitap Bölümü”
Psikiyatri Temel Kitabı Cilt 2 Hekimler Yayın Birliği, Ankara 1997
Kumbasar.H, İnce .E, Arıkan N.R, Kuzugüdenlioğlu D,The Opinions of Physicians About The Activities of The Consultation Liaison Psychiatry Unit in Ankara University Faculty of MedicineJournal of Ankara Medicine School Vol 9, No 3, 1997 –Ankara
Özden. A., Kumbasar.H, İbiş. E, Aras. G,A Retrospective Analysis of Psychiatric Patients Evaluated By Brain Perfusion SPECTJournal of Ankara Medical School P. 95-99 Vol. L9, No. 2, 1997 Ankara
Kumbasar. H,Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisinde Psikofarmakolojik Tedavi Yaklaşımları“Kitap Bölümü”
Psikiyatri Temel Kitabı Cilt 2, Hekimler Yayın Birliği, 1997 Ankara
Kumbasar .H,Kronik Böbrek Yetmezliği Diyaliz ve Psikososyal Sorunlar“Kitap Bölümü”
Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi II.S.69-76 Ege Psikiyatri Sürekli Yayınları, Yaz 1997-İzmir
Kumbasar .H , (Editör Prof.Dr.Ahmet Çelikkol,Organ Nakli ve Ruhsal Sorunlar“Kitap Bölümü”
Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi I. - Ege Psikiyatri Sürekli Yayınları Cilt 2 Sayı 1 S. 77-86 İlkbahar 1997 İzmir
Dursun G., Yosunkaya, T, Akbaş Y., Yalnız Ö, Kumbasar.HThe Effect of Personality To Management of Vocal NodulesCare of The Professional Voice and Phonomicre Surgery (International Symposium) - Book of Abstracts P.80/1997-Athens BİLDİRİ
Tutkun E., Akıncı İ., Söylemezoğlu.T, Kumbasar.H, Özden A., Özsan. HPlasma Malondialdehyde and Catalase Levels Before and After Electro convulsive TherapyPresented at the 6th World CongressBiological Psychiatry . June 22-271997 Nice France.
Tutkun E, Akıncı İ, Söylemezoğlu .T, Kumbasar.H, Özden A., Özsan. HPlasma Malondialdehyde and Catalase Levels Before and After Electro convulsive TherapyJournal of Ankara Medical School Vol 20. No 4 P.191-193 -1998
Kumbasar. H, İnce. E, Özşahin T. Oğuz T. Arıkan R,Konsültasyon Liyezon Psikiyatri Ünitesinde Yürütülen Bir Grup Psikoterapi UygulamasıXXII.Uluslararası Grup Psikoterapileri Kongre Kitabı P.211-216 - Türkiye Grup Psikoterapileri Derneği Yayın No.7 Ankara -1998 BİLDİRİ
Soykan. A, Kumbasar .HKronik Ağrı Tedavisinde Psikiyatrik YaklaşımlarKlinik Psikiyatri Dergisi - The Journal of Clinical Psychiatry 1998 Ankara
Kumbasar. H,Ruhsal Tedavilerin Bilim Dışı Uygulamaları“Kitap Bölümü”
Davranış Bilimlerine Giriş Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Antıp A.Ş. Yayınları, -1998 Ankara - -
Kumbasar.HElektrokonvulsif TedaviEge Psikiyatri Sürekli Yayınları 1998 İzmir - -
Yayına Hazırlayan Bulut I, Kumbasar.HXXII.Uluslararası “BERGAMA” Grup Psikoterapileri Kongresi Kongre KitabıTürkiye Grup Psikoterapileri Derneği tagp.org.tr Yayın No.7 - Medicopraphics
1998 Ankara KİTAP
Kumbasar. H,İnce E, Atakan. N, Kuzugüdenlioğlu. DPhysicians Opinions About The Activities of The Consultation Liaison Unit At Ankara UniversityJournal of Ankara Medicine School Vol.20, No.1 P.29-32 1998 -, Turkey Poster Presentation European Congress of The World Psychiatric Association Abstract Book P.18, S.195 1997/Geneva
Kumbasar.H, Soykan ADahiliye Kliniklerinde Depresyon Tanı ve Tedavisiİlaç ve Tedavi Dergisi Hekimler Yayın Birliği, Ankara -1998
Kumbasar. H, Arıkan. R, Oğuz T., Özşahin T., İnce E,Psikotik Hastalarla Grup Psikoterapi UygulamasıXXII.Uluslararası Grup Psikoterapileri Kongre Kitabı P.205-211 - Türkiye Grup Psikoterapileri Derneği Yayın No.7 Ankara 1998 - - BİLDİRİ
Bavbek S, Kumbasar H, Tuğcu H., Mısırlıgil ZAllerjik Rinitli Hastaların Psikiyatrik Açıdan DeğerlendirilmesiVII.Ulusal Alerji-Klinik İmmünoloji Kongresi Program ve Özet Kitabı S.22 Ekim 1998 Kuşadası BİLDİRİ
Kumbasar.H, (Editör Prof.Dr. E.Köroğlu, Prof.Dr. C.Güleç)İlişki Sorunları“Kitap Bölümü”
Psikiyatri Temel Kitabı Cilt 2, Bölüm 55 S.803-816 - Hekimler Yayın Birliği, 1998 Ankara
Kumbasar.H, (Editör Dr.E.Köroğlu, Dr.C. Güleç)Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisinde Tedavi“Kitap Bölümü”
Psikiyatri Temel Kitabı Cilt 2 Bölüm 555 S. 803-816 - Hekimler Yayın Birliği 1998 Ankara
Kumbasar.H, Soykan AKonsültasyon Liyezon Psikiyatrisine Genel Bir BakışGüncel Gastroenteroloji TGV- 1998 – Ankara
Kundakçı N., Özgüven H, Kumbasar.H, Boyvat AThe Depression, Anxiety, Life Satisfaction and Affective Expression Levels in Psoriasis PatientsEADV 7th Congress European Academy of Dermatology & Venereology s165-166 October 7-11 1998 Nice France - BİLDİRİ
Hızel S, Kumbasar.HNeden Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulları Kuruldu?Ankara Üniversitesi Dikimevi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yıllığı - Cilt 1, Sayı 1 S.1-4 1998/Ankara
Kumbasar.H ,Uluslararası Grup Psikoterapileri Kongresi“Kitap Bölümü”
Kongre Kitabı Editörlüğü "Kitap" - H. Kumbasar - Türkiye Grup Psikoterapileri Derneği Yayın No. 9, 1998, Ankara
Kumbasar H,Ağrının Ruhsal ve Bedensel Belirtileri "Kitap Bölümü"“KİTAP BÖLÜMÜ”
Davranış Bilimlerine Giriş Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Antıp A.Ş. Yayınları, 1998 Ankara
Elgün S, Kumbasar.HIncreased Serum Arginase Activity in Depressed PatientsJournal of Ankara Medical School Ankara 1998
A Soykan, Kumbasar.HKronik Ağrı Tedavisinde Psikiyatrik Yaklaşımlar.Klinik Psikiyatri Dergisi 2, 109-116. 1999- Ankara
Elgün S,Kumbasar.H, Keskineğe ALower Serum Dipeptidyl Peptidase IV and Adenosine Deaminase Activities in DepressionWPA Regional Congress “Preventive Psychiatry” (Accepted) - 24-28 February 1999 Athens-Greece. - - BİLDİRİ
Kumbasar. H, Soykan. A, Doğan S., Başkan T., Atak BEvaluation of There Years of A Consultation Liaison Psychiatry Service From Turkey.WPA Regional Congress “Preventive Psychiatry (Accepted) - 24-28 February 1999 Athens-Greece BİLDİRİ
Elgün S. Kumbasar.H, Keskineğe. A,Dipeptidly Peptidase IV and Adenosine Deaminase Activity Decrease in DepressionPsychoneuroendocrinology 1999 24: 823-832
S Hızel, Kumbasar.H,Neden Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulları Kuruldu?Ankara Sağlık Hizmetleri Dergisi – 2000
Devrimci- Özgüven H, Kundakçı TN, Kumbasar. H,Boyvat AThe depression, anxiety, life satisfaction and affective expression levels in psoriasis patients.J Eur Acad Dermatol Venereol. 2000 Jul;14(4):267-71.
Editör , Prof.Dr. Kumbasar.H,36.Ulusal Psikiyatri Kongresi- Kongre KitabıKongre Kitabı “Kitap”
ISNB 975-97664-2-6
3,7 Ekim 2000 Adora Golf Tesort Hotel Antalya
Elgün. S, Kumbasar.H,Increased Serum Arginase Activity in Depressed Patients,ProPress in Neuro-Psychopharmacology and Biological Psychiatry 24: 227-232 -2000
, Editör , Prof. Dr. Kumbasar.H,1-36 Ulusal Psikiyatri Kongreleri Kitabı“Kitap”
ISBN 975-97664-0-X ART ofset Matbaacılık Ankara -2001
G Yavuzer, HD Özgüven, S Samer, S Ergin, Kumbasar.HPsychiatric Morbidity and Psychological Status in Fibromyalgia PatientsThe Journal of Rheumatology medical Rehabilitation Volume number (1)
17-21 March -2001
S Bavbek, Kumbasar.H, H. Tuğcu, Z MisirligilPsychological status of patients with seasonal and perennial allergic rhinitisJournal of investigational allergology & clinical immunology. 12(3),204-2010 -2002
R. Karasu, S Ataman, Kumbasar.H, A.Soykan,Depression in Rheumatoid Arthritis PatientsThe Journal of Rheumatology & medical Rehabilitation. 13(4),219-227 -2002
H .Elbi, A Noyan, S Konukoğlu, S Ünal, M Bekaroğlu, N Oğuzhanoğlu, Kumbasar.HSeasonal Affective Disorder in Eight Groups in Turkey: A Cross-National PerspectiveJournal of Afective Disorders 70 (1) 77-84. 2002
R. Karasu, Ş. Ataman, Kumbasar.H, A .SoykanRomatoid artritli hastalarda depresyonRomatoloji ve Tıbbi Rehabilitasyon Dergisi 13, 219-227 - 2002
, Local Organizing Committee, Kumbasar.H, A. Aysev, I.Bulut, E.Kahramanoğlu, Y.B Doğan,The 15th International Congress of the INTERNATIONAL ASSOCIATON OF GROUP PSYCHOTHERAPY

Nearly Half a Century of Exellence
“Crossroads of Culture Where Groups Converge”
ABSTRACT BOOK

August 23-29 2003 Lütfi Kırdar Convention and Exhibition Center İstanbul –Turkey
İagpcongress.org.
A .Soykan, B. Arapaslan, Kumbasar.HSuicidal Behavior, Satisfaction With Life, and Perceived Social Support in End-Stage Renal Disease.Transplantattion Proceedings 35 (4), 1290-1291. Elsevier. 2003
B. Arapaslan, A. Soykan, Kumbasar.HCross-Sectional Assessment of Psychiatric Disorders in Renal Transplantation Patients in Turkey: A Preliminary Study.Transplantation Proceedings 36 (5), 1419-1421 -2004
, EDİTÖR, Prof.Dr. Kumbasar.H1-40 Ulusal Psikiyatri Kongreleri
“1964-2004 Yılları Kongreleri Kitabı” “Kitap”
“KİTAP”
Art Ofset Matbaacılık Eylül 2004 Ankara ISBN 975-98909-1-7
A .Soykan, H Boztaş, R. İdilman, E.T Özel, A.E. Tüzün, A.Özden, Kumbasar.HSexual Dysfuntions in HCV Patients and İts Correlations With Psychological and Biological VariablesInternational Journal of İmpotence Research 17 (2), 175-179 -2005
Kumbasar.H, A. Yılmaz,Psoriyazis Patogenezinde Psikonöroimmünolojik Mekanizmalar ve Hastalığın Yaşam Kalitesi Üzerine Etkileri.Türkiye Klinikleri Dahili Tıp Bilimleri Dergisi 1 (13), 50-55. 2005 – Ankara
B Duman, A Yılmaz, A Soykan, Kumbasar.HKronik Karaciğer Hastalıkları ve PsikiyatriTürkiye Klinikleri Dahili Tıp Bilimleri Dergisi 2 (47), 64-69. -2006
A Yılmaz, Kumbasar.H,Yaşlı ve Tıbbi Hastalığı Olanlarda Psikiyatri.Türkiye Klinikleri Dahili Tıp Bilimleri Dergisi 2 (47), 70-77 -2006
A Yılmaz, E.İ Kale, B Aygör, F. Küçüktepepınar, H Tuncel, Kumbasar.HAnkara Üniversitesi Tıp Fakültesi Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi Bilim Dalı Multidisipliner Ekip Çalışması ModeliTürkiye Klinikleri Dahili Tıp Bilimleri Dergisi 2 (47), 89-96. -2006
E Tatlıdil, A Yılmaz, Kumbasar.HGenel Tıbbi Duruma Bağlı Kişilik Değişikliği.Türkiye Klinikleri Dahili Tıp Bilimleri Dergisi 3 (12) 76-81 -2007
S Ay, H Gök, Y. Kurtaiş, A .Küçükdeveci, Kumbasar.HFibromiyalji Sendromu ve Konversiyon Bozukluğu Birlikteliği: Olgu Sunumu.Romatizma/Rheumatism 22(4) -2007
AY .Yarpuz, A .Yılmaz, A .Soykan, S. Elgün, Kumbasar.HLevels of Adenosine Deaminase and Dipeptidyl Peptidase IV in Patients With Panic Disorder.Turkish Journal of Psychiatry 19 (2). 2008 Ankara
F .Çam Çelikel, Kumbasar.HKronik Kalp Yetersizliğinde Depresyon ve TedavisiTürkiye Klinikleri Kardiyoloji-Özel Konular 1 (2), 143-149. -2008
A. Yılmaz, Kumbasar.HPsikosomatik Hastalıklarda Tedavi.Türkiye Klinikleri Psikiyatri-Özel Konular 1 (2), 124-131. -2008
A.Yılmaz. Kumbasar.H,Genel Tıp Pratiğinde Psikosomatik BozukluklarTürkiye Klinikleri Psikiyatri-Özel Konular 1 (2), 17-28. -2008
A. Yılmaz, C. Göker, O.M Koçak, B. Aygör, V .Şentürk, G Nergizoğlu, Kumbasar.HSexual Functioning in Hemodialysis Patients and Their Spouses: Results of A Prospective Study From Turkey.Turkish Journal of Medical Sciences 39 (3), 405-414. -2009
C. Göker, A. Yılmaz, Kumbasar.HPlasebo Etkili Midir? Etik Midir?Klinik Psikofarmakoloji Bulteni 19 (2) 2009 Ankara
A. Yılmaz, A. Soykan, T. Ayaz, Eİ Kale, G. Gürman, Kumbasar.HBurnout At A Bone Marrow Transplantation Unit in Turkey: Effects of İnteractive Psychoeducational Seminars.Turkish Journal of Medical Sciences 39 (6), 933-939. -2009.
Kumbasar.H, D GündoğarDeri Yaşlanması ve Yaşlılığa Psikososyal Bakış.Türkiye Klinikleri Dermatoloji-Özel Konular 2 (2), 1-7 -2009.
D. Sakarya, A. Sakarya, A. Akyol, Kumbasar.HKronik Deri Hastalıklarında Koruyucu Hekimlik Yönünden Hastaya Psikososyal Yaklaşım.Türkiye Klinikleri Dermatoloji-Özel Konular 3 (2), 149-154.- 2010
Y.H Alıcı, B. Başkak, Kumbasar.Hİç Güzellik Mi Yoksa Dış Güzellik Mi Daha Önemli? Güzel Görünümün Psikolojik AçılımlarıTürkiye Klinikleri Kozmetik Dermatoloji-Özel Konular 5 (4) 63-67 -2012.
K. Özdel, A. Yılmaz, P.Ö Çeri, Kumbasar.HFactors That Might Be Predictive of Completion of Vaginismus TreatmentTürk Psikiyatri Dergisi 23 (4), 248. -2012.
D. Sakarya, A. Sakarya, A. Akyol, Kumbasar.HDermatolojide Psikoterapi Uygulamaları.Türkiye Klinikleri Dermatoloji-Özel Konular 6 (1), 76-81. -2013
Sekmen E Duman B, Cobanoğlu E, Toprak SK, Kumbasar. H,Eosinophilia due to duloxetine: a case report.7th International Psychopharmacology Congress, Antalya, April 15-19 2014(Bulletin of Psychopharmacology 2015;25 (Suppl.1): S392.
BİLDİRİ
Ezerbolat M,Duman B, Aktuğ G, Güner YE, Doğan İ, Kumbasar.H,A Case of Insular Tumor Present With Depressive Symptoms.50th National Psychiatry Congress. PB-174,November 25-29 2014,
BİLDİRİ
Duman B, Ayaz T, İlhan RS, Kumbasar.H,Investigation of the relationship between depressive symptoms and perceived social support in patients who are admitted to group psychotherapies with a diagnosis of depression51th National Psychiatry Congress, November 25-29 2015, Antalya, Turkey.
BİLDİRİ
Bilgin- Kapucu B, Duman B, Kumbasar. H,Gürman G, Gündüz M, Beksaç M,Topçuoğlu P, Şahin. UThe Effect of PreTransplant Psychological Factors on Neutrophil Engraftment in Multiple Myeloma Patients Who Undergo Autologous Peripheral Stem CellTransplantation.51th National Psychiatry Congress, November 25-29 2015, Antalya, Turkey.
BİLDİRİ
Duman B, Abdullayev E, Devrimci- Özgüven H, Kumbasar.H,In A Case of Post – Stroke patient with psychotic symptoms: Delirium Associated with hydroxyurea.51th National Psychiatry Congress, November 25-29 2015, Antalya, Turkey
BİLDİRİ
Uygur SÇ, Duman B, Kumbasar.H,Retrospective Evaluation of Patients Who Admitted to the University Hospital Emergency Department By Suicide Attempt.52th National Psychiatry Congress, November 16-20 2015, Antalya, Turkey.
BİLDİRİ
Duman B, Hoşgören Y, Yalçı A, Azap A, Kumbasar.H,A Case Report: Tuberculosis Associated Acute Dementia.51th National Psychiatry Congress, November 25-29 2015, Antalya, Turkey
BİLDİRİ
B. Bilgin, M. Gündüz, B. Duman, U. Şahin, Kumbasar.H, P.Topçuoğlu,The Effect of Pre-Transplant Psychological Well-Being on Hematological Reconstitution Follıwing Autologous Stem Cell Transplantation in Multiple Myeloma Patients.Blood, The Journal of The American Society of Hematology - 126 (23), 5619-5619. -2015
M.M Seval, T. Yuce, E. Kalafat, B. Duman, S.S Aker, Kumbasar.H, A. KoçComparison of Effects of Digital Vaginal Examination With Transperineal Ultrasound During Labor on Pain and Anxiety Levels: A Randomized Controlled Trial.Ultrasound in Obstetrics & Gynecology 48 (6), 695-700. -2016
E.O Kırımker, I. Hesimov, B. Duman, Kumbasar.H, E. Üstüner, M. Kul,Change in Quality of Life of Donors After Living Donor Liver Transplantation.Transplantation 101 (5), 301-301. -2017
Karagöz ,Y.S, Kotan, Kumbasar. H, Ertürk. T, Erdem .C ,Bostancı. S,Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi Kapsamında Ele Alınan Bir Delüzyonel Parazitoz Olgusu.Düşünen Adam, 30(2) 149. 2017
Karagöz .Y, S.Kotan, Kumbasar.H, T. Ertürk, S. Bostancı, Erdem C,A Case of Delusional Parasitosis Dealt Within The Scope of Consultation Liaison Psychiatry.Düşünen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences - 30 (2), 149. -2017
Duman B, Kumbasar.H, Editör Oğuz Karamustafalıoğlu,Endokrin Sistem Hastalıkları ve Psikiyatri. Temel ve Klinik PsikiyatriTemel ve Klinik Psikiyatri” Kitap Bölümü”
Sf.1019-1024, 2018, Güneş Tıp Kitapevleri, Ankara.
Kumbasar. U, Demircin M,Duman B, Kumbasar.H, Editör Oğuz Karamustafalıoğlu,Kalp-Damar-Göğüs Cerrahisi ve Psikiyatri. Temel ve Klinik PsikiyatriTemel ve Klinik Psikiyatri” Kitap Bölümü”
Sf.1043-1048, 2018, Güneş Tıp Kitapevleri, Ankara.
Duman B, Kumbasar.H, Editör Oğuz KaramustafalıoğluKardiyorespiratuar Sistem Hastalıkları ve Psikiyatri. Temel ve Klinik PsikiyatriTemel ve Klinik Psikiyatri” Kitap Bölümü”
Sf.1031-1036, 2018, Güneş Tıp Kitapevleri, Ankara.
Kumlu İ, Kurt S, Ayidağa T, Duman B,Kumbasar. HBir Üniversite hastanesi’nde Yatarak tedavi Alan Hastalardan İstanen Psikiyatri Konsültasyonlarının Değerlendirilmesi.Temel ve Klinik Psikiyatri” Kitap Bölümü”
Kriz Dergisi, 2018;26(1)5-10
Duman B, Kumbasar.H, Editör Oğuz Karamustafalıoğlu,Bir Konsültasyon- Liyezon Psikiyatrisi Ekip Çalışması Modeli. Temel ve Klinik PsikiyatriTemel ve Klinik Psikiyatri” Kitap Bölümü”
Sf.1001-1004, 2018, Güneş Tıp Kitapevleri, Ankara.
Duman B, Aytaç R, Kumbasar. H, Editör Oğuz KaramustafalıoğluJinekolojik Hastalıklar ve Psikiyatri. Temel ve Klinik PsikiyatriTemel ve Klinik Psikiyatri” Kitap Bölümü”
Sf. 1025-1030, 2018, Güneş Tıp Kitapevleri, Ankara
I .Hesimov, E.O Kırımker, B. Duman, O Keskin, OA Çetinkay, S Hayme, Kumbasar.HHealth-Related Quality of Life of Liver Donors: A Prospective Longitudinal Study.Transplantation Proceedings 50 (10), 3076-3081. -2018
Kır Y, Ağtaş-Ertan E, Duman B, Kumbasar.H, Editör.Elbi H, Cimilli C, Sertöz ÖÖ,Karşıdağ Ç, Sözeri- Varma GCerrahide Psikiyatrik Konular
Konsültasyon- Liyezon Psikiyatrisi
Konsültasyon- Liyezon Psikiyatrisi”Kitap Bölümü”
Sf. 341-352, 2019. Türkiye Psikiyatri Derneği Yayınları, Ankara
Duman. B,Kumbasar.H, Editör. Elbi H, Cimilli C, Sertöz ÖÖ,Karşıdağ Ç, Sözeri- Varma GTransplantasyon Psikiyatrisi.
Konsültasyon- Liyezon Psikiyatrisi
Konsültasyon- Liyezon Psikiyatrisi”Kitap Bölümü”
Sf. 257-266, 2019. Türkiye Psikiyatri Derneği Yayınları, Ankara
B. Duman, B Çolak, C Ünalp, D .Taşçı, Kumbasar.H, İ. Kar, İS SabahiThe Impact of Medical Education Towards Attitudes on Mental DisordersTurkish Journal of Family Practice 23 (4), 141-149 -2019
B. Duman, K.C Can, E Ağtaş-Ertan, S. Erdoğan, R.S İlhan, Ö. Doğan, Kumbasar.HRisk Factors for Valproic Acid İnduced Hyperammonemia and İts Association With Cognitive Functions.General Hospital Psychiatry 59, 67-72. -2019
B .Duman, O. Herdi, E.O Krimker, B.Çolak, M.B Koloğlu, M.K Karayalçın, Kumbasar.HThe Association Between Tacrolimus Blood Levels and Possible Neurotoxicity Following Liver TransplantationAnnals of Medical Research 26 (11), 2490-6 -2019
B. Duman, Z Kotan, V.O Kotan, N.M Mutlu, B.D Erdoğan, D.S Akaslan, Kumbasar.HIntensive Care Psychological Assessment Tool (IPAT): Turkish Validity and Reliability Study.Turkish Journal of Medical Sciences 49 (4), 1236-1242. – 2019
B. Duman, A .Kuşman, , B. Çolak, F.Ç Şenler, Kumbasar.H,Tamoxifen-Induced Acute Mania: A Case ReportJournal of Oncology Pharmacy Practice, 1078155220915959- 2020
Dr Berker Duman, , Dr . Hakan KumbasarCOVID-19 enfeksiyonunda Sağlık Çalışanlarının Ruh Sağlığı ve ÖnlemlerMedical Network Popüler Sağlık Dergisi, Actual Medicine - Cilt: 28 Sayı 2 -2020
Hakan.Kumbasar, B. Duman, M.K Yüksel, S.Bozdağ, P.Kılıç, A.Y Aktura, C.Gürcan, T.Şen, Ç.Aydemir, D.Öztop, A.Uslu,G.Gürman,Stem Cells and Psyche : Perspectives and a Review of the LiteratureJournal of Oncological Sciences ; 6(2):103-18 2020
Duman, Berker & Herdi, Oğuzhan & Sayar-Akaslan, Damla & Kirimker, Elvan & çolak, burçin & Ağtaş, Ece & Cakar, Gulsum & Hasanli, Jamal & Kocaay, Akin & Tuzuner, Acar & Kologlu, Meltem & Karayalcin, Kaan & Erdogan, Beyza & Balci, Deniz & Kumbasar, Hakan & Lacoviello, Brian. Live Donor Assessment Tool (LDAT): A Turkish validity and reliability study. The Turkish Journal of Gastroenterology. 31. 10.5152/tjg.2020.19980.
H. KumbasarPsikodermatolojide Psikososyal Tedaviler ve Uyum - 25. Bölüm2021, Ocak - Ankara Nobel Tıp Kitapevleri